expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

3 Ağustos 2013 Cumartesi

Kadir Gecemiz Mubarek Olsun...Dualarda Buluşmak Dileğiyle...


        Kur’ân’ı Kerim'in ; “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır... Melekler ve Cebrâil o gece her türlü iş için Rablerinin izniyle inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir rahmettir”       Peygamber Efendimiz’in (asm),   “Allah Kadir Gecesini ümmetime hediye etmiştir... Ondan önce hiç kimseye vermemiştir"  kadri ve kıymeti yüce bir geceye giriyoruz...
   Bu gece, bütün kâinatın rahmetle kuşatıldığı bir gece. Bu geceyi idrak etmek seksen senelik bir ömre bedel. Kur’ân’ın dünya semasına nâzil olduğu Kadir Gecesi, İnşâallah, bir kez daha rahmete susayan gönüllerimizi ihyâ edecek...

    Yaklaşık bir aydır arınan kalbimiz, ibadetlerle Cenâb-ı Hakk’a yaklaşan ruhumuz bu gece İnşâallah arınmışlığın zirvesine yükselecek... Zikrimiz ve fikrimizle, Kur’ân okuyarak, gözyaşlarıyla tevbe ve istiğfar ederek Allah’a sığınacak ve İnşâallah seksen yıllık bir hayırlı ömürle kazanmaya denk yüksek sevaplar kazanabileceğiz... 

    Ramazan ayında rahmetin, mağfiretin, sevabın, feyzin ve faziletin zirveye ulaştığı bu gece: Kadir ve kıymet gecesi. Biz Allah’ın kadrini bilirsek, bizim de Allah katında kadrimiz ve kıymetimiz olur. “Onlar Allah’ın kadir ve kıymetini hakkıyla bilemediler”  buyurarak bizi muhakkak ve muhakkak Allah’ı bilmeye ve takdir etmeye çağıran Kur’ân, Allah’ın bizi hadsiz bir şefkatle, sonsuz bir mağfiret ve sınırsız bir rahmetle kucakladığını ve merhamet buyurduğunu birçok âyetinde açık biçimde ilân eder...


   Bu geceye mahsus bir namaz rivayet edilmiş değildir... Bu, Müslüman için zenginliktir... Müslüman her tarz ve her yol ile Allah’a yaklaşmaya çalışır... Bu gece; bilhassa kazası olanlar için başta kaza namazı olmak üzere namaz kılmak, nafile namaz kılmak, Kur’ân okumak, Cevşen okumak, Allah’ı çokça zikretmek, tevbe ve istiğfar etmek bu geceyi ihyâ etmemiz için yeterli olan önemli ibâdet biçimleridir...
  “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır...”  âyetini tefsîr eden Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, bu âyetin, bu gece okunan her bir Kur’ân harfine otuz bin sevap verildiğini müjdelediğini bildiriyor...

   Hazret-i Âişe (ra) validemiz anlatıyor: “Yâ Resûlallah! Gecenin Kadir Gecesi olduğunu anlarsam ne diyeyim?” diye sordum....

  Allah Resûlü (asm) şöyle buyurdu: “Şöyle dersin: ‘Allahümme inneke afüvvün, tühibbü’l-afve, fa’fü annî.’ (Allah’ım, muhakkak Sen Afüvv’sün! Affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet!)” 

    Ebû Hüreyre’nin (ra) bildirdiğine göre, Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:
“Kim Kadir Gecesinde fazîletine inandığı ve sevabını Cenâb-ı Hak’tan umduğu için ibâdete kalkar ise, geçmişteki günahları bağışlanır...” 

   Mübarek Ramazanın sonuna yaklaştığımız bu günlerde Rabb’imiz tarafından bağışlanmak ve kulluğuna kabul edilmek en büyük gayemiz değil mi? Affa uğramak için uğraşmıyor muyuz? Günahlarımızı serip dökerek Rabb’imizden mağfiret talep etmiyor muyuz?
Çünkü O’nun bağışlaması, affı, mağfireti, merhameti bizden razı olduğunun alâmetidir.
Nitekim O’na döndürüleceğiz!
Nitekim O’na gidiyoruz!
Öyleyse, bu gece O’nun kelâmını daha fazla okuyarak günahlarımıza şefaatçi yapalım...
Ne dersiniz?
Bu gece, O’na daha bir içten ve gözyaşları ile iltica edelim, O’na sığınalım... Affını ve mağfiretini isteyelim... Cehennemden kurtulmamızı dileyelim... Allah’ın rızasını talep edelim...

    Kadir Gecesinde İbadet ve Dua


   Bu gecede mü'minler mümkün mertebe, vakit ve imkânları ölçüsünde Kadir Gecesini değerlendirmeye çalışırlar... Uyku ve istirahatla geçirmemeye gayret ederler... Çünkü bu gecede herbir Kur'ân harfine otuz bin sevap verilmektedir... Diğer ibadetlerin sevabı da o nisbette artış göstermektedir...

Kadir Gecesini değerlendirmek ve o vaktin feyiz ve bereketinden istifadeyi arttırmak için namaz kılınır, Kur'ân okunur, Kur'ân tefsirleri mütâlâa edilir... Zikredilir, salavat-ı şerife getirilir... Dualar edilir, Allah'a niyaz ve tazarruda bulunulur... Fakir ve kimsesizler doyurulur, bol bol sadaka verilir... Hâsılı her vesileyle vakit nurlandırılır... Kadir Gecesinin getireceği büyük kazanç hakkında rivayet edilen hadisler en güzel teşvik mahiyetini taşımaktadır...

"Kim inanarak, sevabını ancak Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir." ... 
                                                                                                 (Buhari, Siyam: 71, İbni Mâce, Dua)

   Bu geceyi ihya için ilim öğrenmeli, mesela ilmihal okumalı, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı Kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölü diri bütün müminlere göndermeli! Kadir gecesini ihya edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccı kabul olanın, bütün günahları affolursa da, namaz, oruç ve kul borçları ödenmiş olmaz... Bunları kaza ederek, ödeyerek borçtan kurtulmak gerekir...Bu gecede nasıl dua edelim?
Bunu da Hazret-i Âişe (r.a.) vasıtasıyla yine Peygamberimizden, öğrenelim:

"Dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?
Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam "Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin' buyurdu".


                     ALLAH'IM SEN AFFEDİCİSİN AFFETMEYİ SEVERSİN BİZLERİ AFFET...

www.arzuyagore.com
Kadir Gecesi namazı 4 rekat olarak kılınır.
1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.
2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
iki rekatta bir Tahiyata oturulur.
Selamdan sonra on bir defa
“Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd” denir.
Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.
Kadir Gecesi namazı ikişer olarak kılınır. Bu namaz en azı iki rekattır. İstediğiniz kadar kılabilirsiniz. En çoğu 100 rekattır.
Her rekatta Fatiha, bir Kadir suresi, 3 İhlas suresi okunur. Her iki rekatta bir selam verilir. Hz.Peygambere salat-ü selam getirilir.
Namazdan sonra:1 defa:
''Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd”
100 “Elem neşrah leke sadrak…”
100 “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…”
100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz’e öğrettiği şu duâ okunup, sonra duâ yapılır:
“Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa’fü annî” (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)
Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.Kadir Gecesi namazı 4 rekat olarak kılınır...

1. Rekatta
: Fatiha ile 3 Kadir suresi
2. Rekatta:
Fatiha ile 3 İhlas suresi
3. Rekatta:
Fatiha ile 3 Kadir suresi
4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
iki rekatta bir Tahiyata oturulur...
Selamdan sonra on bir defa
“Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd” denir...
Bundan sonra 100 defa İnşirah suresi 100 defa Kadir suresi okunur...

Kadir Gecesi namazı ikişer olarak kılınır... Bu namaz en azı iki rekattır... İstediğiniz kadar kılabilirsiniz... En çoğu 100 rekattır...
Her rekatta Fatiha, bir Kadir suresi, 3 İhlas suresi okunur. Her iki rekatta bir selam verilir. Hz.Peygambere salat-ü selam getirilir...

Namazdan sonra: 
1 defa ; 'Allâhü ekber, Allâhü ekber ,Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber  Allâhü ekber Ve lillâhil-hamd”

100 defa “Elem neşrah leke sadrak…”  (İnşirah Suresi)
100 defa “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…”  (Kadir Süresi )
100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz’e öğrettiği şu duâ okunup, sonra duâ yapılır:

“Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa’fü annî” 
         ( Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle... )

Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

İnşirah Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim...

Elem neşrah leke sadrek ...Ve vada'na 'anke vizrak ...Elleziy enkada zahrek ...Ve refa'na leke zikrek... Feinne me'al'usri yüsra...  İnne me'al'usri yüsra...  Feiza ferağte fensab... Ve ila rabbike ferğab...Manası : Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?Yükünü senden alıp atmadık mı? O senin belini büken yükü .Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul, Yalnız Rabbine yönel.Kadir Suresi :

Bismillahirrahmanirrahim...
inna enzelnahü fi leyletilkadr... Vema edrake ma leyletülkadr...Leyletülkadri hayrum min elfi şehr... Tenezzelülmelaiketü verrühu fiyha bi’izni rabbihim min külli emr... Selamün hiye hatta matla’ılfecr...

Manası :Şüphesiz biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik...Bildinmi nedir Kadir Gecesi... Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır... O gecede melekler ve Ruh (Cebrail) Rablarının izniyle her iş için arka arkaya iner... O gece fecrin doğuşuna kadar selamettir... Dostlar umarım açıklayıcı olmuştur kolaylık olsun diye düzenlemeler yaptım ve  belki  aramızda bilmeyenler vardır diye sureleride yazdım ALLAH bu gece yapılan tüm dualarımızı kabul etsin ...

                                                                                                                 
 Google 'dan Alıntıdır..

4 yorum:

 1. Emelcim tüm dualaraımızın kabul olması dileğiyle hayırlı kandiller..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Amin Nurşencim cümlemizin duaları kabul olsun inşallah...
   Sevgilerimle...

   Sil
 2. Allah tuttuğumuz oruçları ve dualarımızı kabul etsin inşallah

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Amin Büşracım cümlemizinkini İnşallah...
   Sevgilerimle...

   Sil

Güzel yorumlarınızı ve eleştirilerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim...
Bıraktığınız yorumlar için şimdiden teşekkürler...Sevgi ve saygılarımla...

Follow by Email

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...